нетто-активи


нетто-активи
-ів, мн.
Вартість капіталу підприємства за ринковими цінами з урахуванням нематеріальних активів та боргових зобов'язань підприємства.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.